www.takeapen.org 06/12/2023 09:45:54
  zoek
Click to send this page to a colleagueMail
Click to print this pageprint

Antisemitisme op Nederlandse internet

Antisemitische denkbeelden en Anti Israëlische uitingen met antisemitische lading op het Nederlandse internet

Introductie

Dit monitorrapport heeft als doel enig inzicht te verschaffen in de wijze waarop internet in Nederland wordt gebruikt om antisemitische denkbeelden en anti-Israëlische uitingen met antisemitische lading te propageren.

Het monitorwerk werd verricht in de maanden juni, juli en augustus 2009.
Wij kozen voor het monitoren van Hyves, een sociaal internet netwerk gericht op Nederland, en het internetforum van de Volkskrant opiniewebsite.
Hyves is het belangrijkste sociale internet netwerk in Nederland, circa negen miljoen Nederlanders zijn actief op Hyves. Een groot aantal Hyves groepen hebben het Midden- Oosten conflict als thema.
De Volkskrant, een gerespecteerd dagblad, besteed op haar opiniepagina bijna wekelijks aandacht aan het Midden- Oostenconflict.
Hierdoor is de Volkskrant website een plaats geworden waar een indruk gekregen kan worden over de wijze waarop het debat over het Midden- Oosten conflict in Nederland wordt gevoerd.

Voor het definiëren van antisemitische of anti -Israëlische uitingen met een antisemitische lading
werd de werkdefinitie van het EUMC gebruikt, in de vertaling van het Europese forum tegen antisemitisme. (zie de bijlage. )
Deze EU definitie omvat de erkenning dat antisemitisme ook de staat Israel kan omvatten.
Bijvoorbeeld door te stellen dat de staat Israel een "racistische onderneming " is. Maar ook door het - volledig ongefundeerd - voor Israël aanleggen van veel strengere morele maatstaven dan voor andere landen. Als mede door de politiek van Israël te vergelijken met die van nazi-Duitsland en het gebruiken van typeringen van Israël die refereren aan de nazi tijd.


Hyves

Monitormethode:
Voor het monitoren van Hyves kozen wij voor een passieve methode. We werden lid van de gesloten groepen, registreerden de inhoud van de commentaren en postten zelf geen commentaren.
Voor het vaststellen van de hoeveelheid groepen die bij Hyves actief zijn op het gebied van het conflict in het Midden- Oosten, gebruikten we twee zoekdefinities die ons naar de groepen moesten leiden: (Anti) Israel Hyve en Palestina Hyve.
Wij kozen voor deze twee zoekwoorden omdat anti -Israel groepen op het internet ook vaak onder namen opereren waar het woord Palestina in voorkomt.
In het kader van dit rapport werden de commentaren slechts geregistreerd en niet nader geanalyseerd.

Over Hyves

Hyves telt meer dan negen miljoen leden. Hyves zelf meldt op haar website dat 60 % van de leden hoog opgeleid is.
Onder de publieke groepen op Hyves zijn 35 groepen die door onze zoekmethode gerangschikt konden worden onder anti -Israel (9) of pro-Palestijns(26)
Zij dragen namen als "1000000 % anti Israel" of "Free Palestina".

Deelnemers groepen
Men kan lid worden van een Hyve groep met toestemming- of zonder toestemming vooraf.
Iedereen kan een groep oprichten bij Hyves, sommige van de groepen in ons onderzoek telden duizenden leden.

Afgaande op de beschrijving van de persoonsgegevens (profielen) lijkt de meerderheid van deze groepen te zijn opgericht door jonge allochtone Nederlanders, maar enkele ook door autochtonen.
Er zijn 26 pro-Palestina groepen op Hyves tegenover negen pro- Israel groepen, die actief zijn op Hyves.
De grootste pro- Palestijnse groep is "Stop de bezetting van Palestina" met 6900 leden.
Met 5300 leden is "de anti-Israel Hyve" de grootste bij de anti-Israel groepen.
De grootste pro-Israel groep telt 900 leden.


Voorbeelden van antisemitische opmerkingen en anti -Israel uitingen met antisemitische lading

Op het merendeel van de pro-Palestijnse groepen troffen wij antisemitische commentaren aan.
We vonden bijvoorbeeld berichten waarin oproepen voorkwamen om "Joden te vermoorden" of oproepen aan Hitler om "zijn werk af te maken".
Op Free Palestina Hyve troffen we een bloedsprookje aan over de IDF. Een "Palestijns meisje" met de naam Fatma schreef het volgende:
"mijn vader hebben ze 's nachts opgepakt en in stukken afgeslacht"........."Mijn lieve moeder is doodgeslagen voor mijn ogen door de Joden, de beesten"............"Ze hebben de eer van mijn zuster wreed ontnomen, ze huilde tot ze dood ging".............."terwijl mijn familie hier in Jeruzalem een voor een als konijnen voor mijn ogen worden afgeslacht"..........."wie beschermt mijn land als ik morgen wordt doodgemarteld door de Joden" (Free Palestina Hyve 21 januari 2009).


In een ander verhaal werd beweerd dat Joden in het geheel niet bestaan maar in vroegere tijden christen of moslim zijn geworden.
We vonden oproepen tot Jihad tegen "de Joden".
Andere berichten bevatten louter grove scheldwoorden aan het adres van Joden, zoals "kankerjoden" of "vieze honden".

Tot slot nog - en ter verdere illustratie - de letterlijke weergave van een drietal berichten dat op Hyves werd aangetroffen.

Geregistreerd op de "Anti-Israel Hyve":

F**K al die Joden Insjallah ik hoop dat ze kanker krijgen. Dood aan de Jood ik haat ze, ik hoop dat er weer een Holocaust komt en dat er Joden vermoord worden. Ik haat ze tot de dag dat ik sterf."
(bericht gepost op 19 januari en geregistreerd op 8 juli 2009)

Geregistreerd op de "Free Palestina Hyve":

"Hitler kom uit je graf en maak je werk af, hij had de hele Jodengroep moeten uitroeien".
(gepost 6 juli 2009)


" Vieze Joden , stuur alle Joden naar de gasdouche".
(gepost 24 juni 2009)


Volkskrant Forum Internet


Monitormethode

Over een periode van twee maanden werd door ons actief deelgenomen aan de discussies.
De commentaren die antisemitisch van aard waren werden slechts geregistreerd en niet nader geanalyseerd.

Over Volkskrant Forum

De Volkskrant publiceert regelmatig artikelen op haar opiniepagina over het Israëlisch-Palestijnse conflict.
De artikelen bestaan uit bijdrages van derden, waarbij de VK redactie er naar lijkt te streven om uiteenlopende visies op het conflict aan bod te laten komen.
Deze artikelen kunnen zich steevast verheugen in een groot aantal reacties.
Wij noteerden gemiddeld meer dan 300 reacties tegenover normaal 100 reacties.
De website van de Volkskrant wordt door meer dan 200.000 bezoekers per maand bezocht.

Vergeleken met Hyves, kan de situatie bij de Volkskrant als beter worden aangemerkt.
Regelrechte antisemitische taal en scheldwoorden werden bijvoorbeeld niet aangetroffen.
Dit kan worden toegeschreven aan twee factoren:
1)Het publiek dat reageert bij de Volkskrant lijkt voor een groot deel uit geïnformeerde activisten te bestaan;
2)De Volkskrant heeft een moderatie systeem dat werkt, een lezer kan de redactie alert maken op een reactie.
In de gevallen waarop wij de redactie attent maakten op een antisemitische bijdrage werd de reactie na een paar uur verwijderd.

Veel deelnemers aan de discussie waren structureel aanwezig op het forum
Sommige deelnemers waren zelfs de gehele dag aanwezig voor het geven van commentaar op wat anderen schreven.
De meeste pro-Palestina activisten opereerden onder schuilnaam, het gros van de pro-Israel activisten onder eigen naam.


Antisemitische inhoud en anti-Israel uitingen met antisemitische lading

De meeste deelnemers aan het VK Forum zijn voorzichtig om niet de reglementen betreffende de reacties te overtreden.
Niettemin werd de redactie regelmatig alert gemaakt op dubieuze opmerkingen, maar ook op opmerkingen die duidelijk antisemitisch van aard waren.
Opvallend hierbij was dat, op één uitzondering na, de afwijzing van iedere verwijzing naar de Holocaust slechts afkomstig was van de pro-Israel activisten op het forum.
De pro- Palestijnse activisten zwegen of gaven blijk van instemming met de gewraakte opmerkingen.

Jargon uit de Nazitijd of vergelijkingen tussen de huidige Israëlische politiek, en die van Nazi-Duitsland- verborgen of meer openlijk- werden door ons herhaaldelijk geregistreerd.

Een artikel uit de reeks die Abdelkader Benali (Volkskrant columnist) schreef in juli en augustus 2009 met als titel "Gaza is een Getto, trok deelnemers aan die tot dan toe niet hadden deelgenomen aan dit soort discussies.
Een van die deelnemers postte een bericht waarin het bestaan van de vernietigingskampen in twijfel werd getrokken. Hij beweerde dat Auschwitz-Birkenau in werkelijkheid werkkampen voor IG Farben-tijdens WO2 het grootste chemische bedrijf ter wereld- waren geweest waarin "zeer
waarschijnlijk"geen gaskamer had gestaan.
Later postte hij opnieuw een bericht waarin hij meldde dat de Poolse regering pas na WO2 een gaskamer op het complex van het voormalige kamp had gebouwd.
De gealarmeerde Volkskrant redactie verwijderde deze berichten vervolgens.

Een andere deelnemer aan de discussie plaatste een reactie waarin hij het aantal overlevenden van de Holocaust betwistte en Israel beschuldigde van "Holocaust exploitatie om de misdaden tegen de Palestijnen te verdoezelen". Toen wij bewijzen -onder andere Israëlische CBS cijfers over het aantal Joodse immigranten naar Israel en de VS direct na WO2- plaatsten die aantoonden dat dit verzinselen waren, bood hij uiteindelijk zijn excuus aan. Dit was de enige keer dat wij een dergelijke reactie registreerden.

Andere antisemitische uitingen in verband met Israel die wij registreerden:


vergelijkingen tussen vermeende "etnische zuiveringen" door Israël in 1948 en de Holocaust;
de "superioriteitspolitiek tegen de Palestijnen door Israël" in vergelijking met het gedrag van de Nazi's tegenover de Joden.
de stelling dat Joodse kinderen vanaf hun vroegste jeugd zouden worden opgevoed met een notie van superioriteit ten opzichte van niet-Joden.
vergelijkingen tussen de wijze waarop sommige deelnemers kritiek gaven op anti-Israel activisten en de wijze waarop de Nazi's in Duitsland de Joden belasterden en vervolgden.

Een andere regelmatige gehoorde opmerking op het Forum was de veronderstelde collaboratie van de Volkskrant redactie met de pro-Israel lobby of zelfs de Mossad. Dit gebeurde voornamelijk wanneer er een bericht werd verwijderd dat in strijd was met de reglementen of wanneer de VK redactie een artikel publiceerde van een schrijver, dat niet overeen kwam met de opinies van de pro-Palestijnse activisten. Deze complottheorieën kwamen in elke discussie op het forum wel een keer voor.

Hieronder enkele voorbeelden van antisemitische opmerkingen in de discussie over het Midden-Oosten conflict bij de Volkskrant.


A.G.
1)"Ik ben namelijk geïnteresseerd in de waarheid, wat die ook is.
Er is volgens mij geen overtuigend bewijs dat er ooit mensen in gaskamers zijn omgebracht, dat betekent niet dat ze er niet waren.
Er is ook nooit een gaskamer aangetroffen, de huidige gaskamer in Auschwitz is na de oorlog door de communistische regering van Polen gebouwd, er staat tegenwoordig ook een bordje bij waar dat op staat.
Het is met de gaskamers als met de vliegende schotels, je hoeft er maar één te hebben om aan te tonen dat ze er zijn, maar het is logisch onmogelijk aan te tonen dat ze er niet zijn.
Overigens schijnt het aantal Auschwitz doden van vier miljoen nu naar 350.000 gezakt te zijn, via kabbalistisch rekenen is de zes miljoen gelijk gebleven.
Het probleem met het Holocaustverhaal is dat dat de morele rechtvaardiging van Israel is de Palestijnen te terroriseren, zoals ook ex minister Van den Broek opmerkte.
Daarom is het hele Holocaustverhaal ook onbespreekbaar geworden.
Overigens was het zonder gaskamers al erg genoeg wat met de Europese joden gebeurde, maar zij waren niet de enige slachtoffers, er kwamen bijvoorbeeld een tien miljoen Duitsers om."

J. W.

"Het zijn ubermenshen die Joden die zich verstoppen achter het feit dat sommige
landen Israel niet wil erkennen," en "Ben bang dat we dit Joden geziek nog 60 jaar moeten aan horen,ben wel blij dat Israel in het midden oosten ligt en niet in Europa"

B. A.

"Naar mijn mening was Hitler een trekpop van de Rotschild bankiers. Een van de sterkste aanwijzingen daarvoor is het feit dat Hitler Zwitserland volledig ongemoeid liet (Zwitserland was en is het financieel hoofdkwartier en de schatkist van die bankiersfamilie). De officiële verklaring daarvoor was de neurale status van dat land en de sterke anti-nazi sentimenten van dat land.

Niemand kan mij wijs maken dat het Zwitserse leger de Duitsers had kunnen weerstaan in 1939, en niemand kan mij wijsmaken dat de Nazis niet wisten welke rijkdommen er in dat bergstaat opgeslagen lagen. Er waren tenslotte uitgebreide plannen voor een invasie van Zwitserland (Operatie Tannenbaum).

Een verklaring is dan dat er nog iemand boven Hitler stond die hem niet toestond aan Zwitserland te komen.

Volgens velen was dat de Rothschild-familie. Zij waren tenslotte ook toen al de allerrijkste familie ter wereld en tegelijkertijd de financiers van de staat Israel."

Niemand kan mij wijsmaken dat de Rothschilds niet hebben geweten wat Hitler van plan was met de joden. Al in de vroege jaren '30 publiceerden verschillende Duitse kranten erover. En sluw, gewetenloos en gewiekst als die bankiers altijd al waren is het geen grote stap om te denken dat ze Hitler en zijn endlösung voor hun karretje hebben gespannen. Als iemand Hitler had kunnen tegenhouden waren het de Rothschilds. Ze hebben het niet gedaan.

R v W.
1) " ik ben en blijf van mening dat de verjaagde, beroofde, bezette en ondrukte Palestijnen recht hebben op terugkeer, rechtsherstel, herstelbetalingen en vergoedingen voor geleden schade en ellende, vergelijkbaar met wat (terecht) aan de Joden is uitgekeerd ivm wat hun door de nazi's is aangedaan."


2)"Het zionistische eigen-volk-eerst project is niet meer van deze tijd, een gepasseerd station en een verloren zaak. Dat is maar goed ook. Nu alleen nog 'even afrekenen' met de (nakomelingen van de) miljoenen slachtoffers van deze historische vergissing en hun bieden waar zij menselijkerwijs en op velerlei gronden recht op hebben. Dat zal niet meevallen, maar wat moet dat moet. Fouten, schaden en schulden moeten worden ingelost. Ook Duitsland heeft dat principe ingezien, erkend en nageleefd. Er is geen enkele reden waarom Israël zich aan deze morele en juridische plichten zou mogen onttrekken."

3)"Voor nabestaanden maakt het niet uit of hun vaders en broers voor de ogen van hun familie op het dorpsplein zijn vermoord door een Duits Sonderkommando of door een zionistische strijdgroep. Het maakt ook geen verschil door wie men is verdreven, van zijn huis, bezittingen en land is beroofd en door wie men wordt gediscrimineerd, bezet, onderdrukt en getreiterd."

4)"Gaza is een concentratiekamp voor mensen van een bepaalde afkomst. Zij worden inderdaad niet stelselmatig door Israël uitgeroeid, zoals in de Holocaust gebeurde. Zij worden echter wel permanent afgeknepen van alles wat een leven menswaardig kan maken". Dezelfde auteur schreef later het volgende:
"Israël is een misplaatst land voor een misleid volk".

5)" Ik heb de sfeer van deze discussie met al zijn leugenachtige, demoniserende en stereotyperende beschuldigingen aan het adres van mensen die zich consequent blijven baseren op algemene humanitaire beginselen, het internationale recht en fundamentele mensenrechten, vergeleken met de irrationale haat en razernij van antisemieten die in de beruchte Kristallnacht tot een gewelddadige uitbarsting kwamen maar geen onderdeel vormden van wat algemeen wordt aangeduid met de term 'Holocaust' (de massamisdadige vernietiging op industriële schaal van miljoenen Joodse levens".

De laatste opmerking was aanleiding tot een hevige discussie over het vergelijken van Kristallnacht met de vermeende lastercampagne tegen de schrijver van dit commentaar.
Geconfronteerd met de gegevens van gerespecteerde Holocaust onderzoekscentra zoals Yad VaShem ,die stellen dat de Holocaust begon in 1933, verklaarde de schrijver dat Yad Vashem ondanks zijn respect voor de instelling een deel was van "de Holocaust industrie" en dat het "een propaganda instituut" is.


Conclusies

Internet is in toenemende mate een belangrijk medium ook in Nederland.
Hyves heeft meer dan negen miljoen leden,dat is meer dan de helft van de Nederlandse bevolking.
De leden die deelnemen op Hyves aan de pro-Palestina en anti-Israel groepen zijn voor het grootste deel jongeren. Juist bij deze mensen neemt men radicalisering waar, hetgeen valt af te lezen aan de aard van de antisemitische opmerkingen.
Het moderatiesysteem bij Hyves blijkt het posten van antisemitische of anti-Israel retoriek met anti semitische lading niet te voorkomen of te stoppen.

Bij de Volkskrant valt enerzijds op dat de redactie probeert een evenwichtig debat te organiseren dat er toe zou kunnen leiden dat het publiek in Nederland evenwichtiger geïnformeerd raakt. Het debat zou daardoor een minder extreem karakter kunnen krijgen.
Anderzijds wordt het forum bij de Volkskrant gedomineerd door activisten die aan de polarisatie van het debat bijdragen. Bij sommigen van hen ontaardt dit in antisemitisme


Aanbevelingen

Algemeen gesproken lijkt er een veel krachtiger bezinning te moeten plaatsvinden op antisemitische uitingen op Internet. Internet is vooral een medium dat door de jeugd als nieuwsbron wordt gebruikt.

In het geval van Hyves is een ander systeem voor het toelaten van berichten noodzakelijk te achten. De gang van zaken in de groepen zal door een moderator dienen te worden beoordeeld. Die moderator dient de bevoegdheid te hebben berichten die niet in overeenstemming zijn met de reglementen van Hyves te verwijderen.

Voor het Volkskrant forum zouden alle berichten vooraf door een moderator kunnen worden beoordeeld, zoals dat elders ook gebeurt.

Over het algemeen zou een betere informatie over de Holocaust en een meer genuanceerde informatievoorziening over Israel en het Midden-Oostenconflict kunnen voorkomen dat er vooroordelen ontstaan.

Ons onderzoek had betrekking op één enkel sociaal Internetnetwerk - Hyves - en op één enkele krant - de Volkskrant - die ons geschikt leken om een indruk te krijgen van antisemitische uitingen op het Nederlandse Internet. Een uitgebreider onderzoek kan alleen maar helpen de omvang - en ernst - van het probleem beter voor ogen te krijgen.


Onderzoek en Samenstelling

Leah Visser- Medewerkster Educatie en Informatie Yad VaShem Holocaust Researchcentrum
Jeruzalem Israel

Israel Facts Monitor groep- Nederland/Israel (www.israelfacts.eu)

In samenwerking met Network on Antisemitism (NOA) http://www.noantisemitism.org/

_related_documents_dutch


Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO