www.takeapen.org 28/11/2023 12:03:19
  _search_NORW
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_NORW
Click to print this page_print_page_NORW

Iran, atombomber og moral - dobbel eller enkel?*

 "Vesten utviser en dobbeltmoral overfor Israels og Irans atombombeprogrammer" uttalte er PRIO-forsker pו Dagsrevyen i gוr. Det han siktet til var de tiltak som organer som FN og IAEA har satt i verk for ו passe pו at Iran bruker sitt atomprogram til kun fredelige formוl, mens Israel i sin utvikling av kjernevוpen ikke ble mרtt med tilsvarende reaksjoner.

Men denne forskeren hoppet over det faktum som er det eneste viktige nוr man skal vurdere partene i en strid: hvilken ideologi representerer de stridende? (Forelרpig er Iran dog ikke involvert i noen direkte militזr strid.)

Israel er et samfunn som i en betydelig grad representerer Vestens verdier: landet har et fungerende rettsapparat, det har en fri presse, det har en politisk opposisjon som ikke blir undertrykt, det har frie valg, etc. Dessuten har landet, som er pו stרrrelse med et norsk fylke, blitt utsatt for kontinuerlige militזre angrep fra de omkringliggende diktaturstater siden landet ble opprettet i 1948.

Iran, derimot, er, etter den islamske revolusjonen i 1979, et islamistisk diktatur. Landet har ingen fri presse, det er ingen opposisjon, det er intet sivilisert rettsapparat. Videre, "forbrytelser" som frafall fra islam og homofil praksis straffes med henrettelse. Samme straff blir ogsו tildelt kvinner som har sex utenfor ekteskap. Dessuten har Irans president uttalt at Israel bרr fjernes fra kartet.

Vi nevnte ovenfor at Iran ikke er i direkte militזr krig med noen. Men indirekte er Iran i krig med Israel i og med at Iran direkte, bוde militזrt, רkonomisk og ideologisk, stרtter terrorgrupper som er i krig med Israel, f.eks. HAMAS.

Det er tydelig fra dette at Israel har gode grunner til ו ha alle mulige vוpen kun for ו forsvare seg seg mot angrep, Israel har ingen רnsker om ו angripe noen av sine naboland. Det er like tydelig at Iran vil kunne benytte alle typer vוpen for ו angripe Israel.

At Vesten de facto har tillatt Israel ו utvikle atomvוpen er derfor noe som taler Vestens ledere til זre. At Vesten forsרker ו hindre Iran i ו utvikle atomvוpen tjener ogsו Vestens ledere til זre (selv om de har vזrt alt for svake i dette, resolusjoner er ikke noe som har noen effekt pו tyrannene i Teheran).

Sו det at Israel har fוtt lov til ו lage atomvוpen uten innblanding, og at Iran ikke fוr lov, er ikke et uttrykk for dobbeltmoral, det er et uttrykk for god moral.

Tilbake til forsiden...

 

Det Liberale Folkepartiet - February 08, 2006

 

* English: Iran, nukes and moral - double or single?


http://www.takeapen.org/Takeapen/Templates/showpage.asp?DBID=1&TMID=84&LNGID=15&FID=1241&PID=1506Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO