www.takeapen.org 01/12/2023 17:39:57
  _search_fin
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_fin
Click to print this page_print_page_fin

Otteita Hamas-järjestön perussopimuksesta

 -Hamas on islamilainen liike:

Islamilainen vastarintaliike (Hamas) on yksi muslimiveljeskunnan siipi Palestiinassa. Muslimiveljeskunta on universaali organisaatio joka muodostaa nykyajan laajimman islamilaisen liikkeen. Sitä luonne on Islamin käsitteiden syvä ymmärtämys kaikilla elämänalueilla, kulttuurissa, uskontunnustuksessa, politiikassa, taloudessa, yhteiskunnassa, oikeudessa ja lainkäytössä, ja islamilaisen koulutuksen, taiteen, tiedotuksen levittäminen sekä islamiin käännyttäminen.(Artikla 2)

 

-Hamasin tavoite: Islamilainen valtio koko Palestiinan alueelle

Islamilainen vastarintajärjestö on huomattava palestiinalainen liike, joka on uskollinen Allahille ja jonka elämäntapa on islamilainen. Se pyrkii kohottamaan Allahin lipun Palestiinan joka kolkan ylle... (Artikla 6)

Islamilainen vastarintajärjestö uskoo, että Palestiinan maa on islamilainen wakf, joka on pyhitetty tuleville muslimisukupolville tuomiopäivään saakka. Sitä tai yhtäkään sen palasta ei tule menettää eikä luovuttaa pois. Ei yhdelläkään arabimaalla yksinään tai yhdessä sen enempää kuin kenelläkään kuninkaalla tai presidentillä olivatpa palestiinalaisia tai arabeja ole oikeutta siihen. Tämä on se laki, joka määrää Palestiinan maasta islamilaisessa shariassa, ja sama pätee kaikkiin maihin, jotka muslimit ovat valloittaneet voimalla, koska islamilaisen valloituksen aikoina muslimit pyhittivät nuo maat muslimisukupolville tuomiopäivään saakka. (Artikla 11)

 

-Palestiinan vapauttamisen keinot:

Palestiinan kysymykseen ei ole muuta ratkaisua kuin jihad. Aloitteet, ehdotukset ja kansainväliset konferenssit ovat kaikki ajan tuhlausta ja turhia ponnisteluita.(Artikla 12)

 

-Suhtautuminen rauhanehdotuksiin:

Aloitteet ja niin sanotut rauhanomaiset ratkaisut ja kansainväliset konferenssit ovat islamilaisen vastarintaliikkeen periaatteiden vastaisia. Yhdenkin  Palestiinan osan väärinkäyttö on väärinkäytös, joka on tähdätty uskontoa vastaan... Palestiinan kysymykseen ei ole muuta ratkaisua kuin jihad. Aloitteet, ehdotukset ja kansainväliset konferenssit ovat kaikki ajan tuhlausta ja turhia ponnisteluita. (Artikla 13)

Maailmanlaajuinen sionismi yhdessä imperialististen voimien kansa yrittää harkitun suunnitelman ja älykkään strategian avulla irrottaa arabivaltiot yhden toisensa jälkeen sionisminvastaisesta taistelusta, jotta lopulta palestiinalaiset taistelisivat yksin. Egypti siirrettiin suurelta osin syrjään taistelusta kavalan Camp Davidin sopimuksen avulla (tark. Israelin ja Egyptin välistä rauhansopimusta). He yrittävät saada arabimaat samanlaisin sopimuksiin vetääkseen heidät pois taistelusta.

 

-Hamasin antisemiittinen luonne:

Rahoillaan he (juutalaiset) ovat ottaneet valvontaansa maailman median, uutistoimistot, lehdistön, painotalot, tv-asemat ja muut. Rahoillaan he ovat saaneet aikaan vallankumouksia eri puolilla maailmaa saavuttaakseen tarkoitusperänsä. He aiheuttivat Ranskan vallankumouksen, kommunistisen vallankumouksen ja suurimman osan kaikista vallankumouksista, joista olemme kuulleet siellä ja täällä. Rahoillaan he ovat perustaneet salaseuroja kuten vapaamuurarit, rotarit, lionsit ja muut eri puolilla maailmaa tarkoituksenaan sabotoida yhteiskuntia ja saavuttaa sionistiset intressinsä. Rahoillaan he kontrolloivat imperialistisia maita ja yllyttävät heitä kolonialisoimaan monia maita, jotta voisivat käyttää niiden resursseja hyväkseen ja levittää korruptiota niissä.

 

Alueellisista sodista ja maailmasodista voisi puhua vaikka kuinka paljon. He olivat ensimmäisen maailmansodan takana, jolloin he onnistuvat tuhoamaan islamilaisen kalifaatin saavuttaen taloudellisia etuja ja valvoen luonnonvaroja. He saivat Balfourin julistuksen, muodostivat Kansainliiton, jonka kautta he pystyivät hallitsemaan maailmaa. He olivat toisen maailmansodan takana, jonka ansiosta he tekivät valtavia taloudellisia voittoja myymällä aseita ja tasoittivat tien valtionsa perustamiselle.  Heidän yllytyksestään Kansainliitto korvattiin YK:lla ja  turvallisuusneuvostolla, jotta he pystyisivät hallita maailmaa niiden kautta. Missään ei käydä sotaa ilman, että heillä olisi sormensa pelissä. Kapitalistinen länsi ja kommunistinen itä tukevat vihollista (juutalaisia) kaikin voimin, sekä rahallisesti että miesvoimalla. Nämä voimat vuorottelevat tässä työssä. Kun islamin päivä koittaa, nämä voimat yhdistyvät sitä haastamaan, sillä uskottomat ovat yhtä ja samaa kansaa. (Artikla 22)

 

Maailmanlaajuinen sionismi yhdessä imperialististen voimien kansa yrittää harkitun suunnitelman ja älykkään strategian avulla irrottaa arabivaltiot yhden toisensa jälkeen sionisminvastaisesta taistelusta, jotta lopulta palestiinalaiset taistelisivat yksin. Egypti siirrettiin suurelta osin syrjään taistelusta kavalan Camp Davidin sopimuksen avulla (tark. Israelin ja Egyptin välistä rauhansopimusta). He yrittävät saada arabimaat samanlaisin sopimuksiin vetääkseen heidät pois taistelusta.

 

Islamilainen vastarintaliike kutsuu arabeja ja islamilaisia valtioita tarttumaan vakaviin ja ahkeriin toimiin estääkseen sellaisen kauhistuttavan suunnitelman menestyksen ja varoittamaan ihmisiä vaarasta, joka seuraa sionisminvastaisesta taistelusta irtautumista. Tänään Palestiina, huomenna joku toinen maa. Sionistien suunnitelma on rajaton. Palestiinan jälkeen sionistit tavoittelevat laajentumista Niililtä Eufrat-joelle. Kun he ovat sulattaneet itsensä alueen, jonka ovat vallanneet, he haluavat laajentua lisää ja niin edespäin. Heidän suunnitelmansa on kuvattu "Siionin viisaitten pöytäkirjassa", ja heidän tämänhetkinen käytöksensä on paras todiste siitä mitä me sanomme. Sionisminvastaisesta taistelusta luopuminen on maanpetos, kirottu olkoon se, joka niin tekee. (Artikla 32)

 

-Hamasin suhde palestiinalaiseen nationalismiin:

Nationalismi islamilaisen vastarintaliikkeen näkökulmasta on osa uskontunnustusta. mikään nationalismissa ei ole merkityksekkäämpää tai syvempää kuin tilanne, jossa vihollinen uhkaa muslimien maata. Vihollisen vastustaminen ja tukahduttaminen tulee silloin jokaisen muslimin yksilölliseksi velvollisuudeksi, niin miesten kuin naisten. Nainen voi lähteä taitelemaan vihollista vastaan ilman aviomiehensä lupaa, samoin orja voi lähteä ilman isäntänsä lupaa.(Artikla 12)

 

-Palestiinan vapauttaminen on muslimien uskonnollinen velvollisuus:

Kysymys Palestiinan vapauttamisesta kuuluu kolmelle piirille: palestiinalaisille, arabeille ja Palestiinan vapauttaminen on näin ollen jokaisen muslimin henkilökohtainen velvollisuus, ja tältä pohjalta ongelmaa tulisi tarkastella. Jokaisen muslimin tulisi käsittää tämä. Sinä päivänä, kun ongelmaa käsitellään tältä kannalta, ja kun kaikki nämä kolme tahoa mobilisoi voimansa, nykyinen asiaintila muuttuu, ja vapauttamisen päivä tulee lähemmäksi. (Artikla 14)

 

-Lasten kasvattaminen jihadiin (pyhään sotaan):

On tarpeen istuttaa jihadin henki Kansan sydämiin, jotta he kävisivät vihollista vastaan ja liittyisivät taistelijoiden riveihin. On tarpeellista, että niin tiedemiehet, kouluttajat, opettajat; tiedonvälityksessä ja mediassa työskentelevät henkilöt; koulutettu väki; kuin erityisesti nuoriso ja islamilaisten liikkeiden sheikit ottaisivat osaa joukkojen herättämiseen. On tarpeen, että koulujen opetusohjelmaan tehdään perustavanlaatuisia muutoksia, jotta niistä saadaan juurittua pois ne ideologisen invaasion jäljet, jotka ovat seurausta orientalistien j lähetystyöntekijöiden vaikutuksesta..." (Artikla 15)

 

-Naisten rooli jihadiin kasvattajina. Hamas otti käyttöön naisten ja lasten käytön itsemurhaiskijöinä:

Musliminaisen rooli vapautustaistelussa ei ole vähemmän tärkeä kuin miesten. Hän on miesten tekijä. Hänen roolina uusien sukupolvien ohjaamisessa ja kouluttamisessa on suuri. Myös viholliset ovat tajunneet hänen roolinsa tärkeyden. He arvelevat, että jos pystyvät kasvattamaan hänet haluamallaan tavalla, kaukana islamista, he voittavat taistelun. Sen tähden he jatkuvasti antavat näille yrityksille painoa erilaisin informaatiokampanjoin, filmein ja koulutusohjelmin käyttäen tehtävään lakeijoitaan, jotka ovat soluttautunet sionististen organisaatioiden avulla erilaisilla nimikkeillä kuten vapaamuurarit, rotaryt, erilaiset vakoiluryhmät ynnä muut, jotka eivät ole mitään muuta kuin valvontaan ja sabotointiin pyrkiviä soluja. (Artikla 17)

 

Naisella taistelevan perheen kodissa, olkoonpa äiti tai sisar, on mitä tärkein rooli...lasten hoitamisessa ja islamin aatteiden ja moraalisten arvojen opettamisessa. Hänen täytyy opettaa heitä täyttämään uskonnolliset velvollisuutensa valmistautuessaan edessään olevaan taistelutehtäväänsä. Sen tähden on myös tarpeen kiinnittää suurta huomiota kouluihin ja niiden tyttöjä koskeviin opetussuunnitelmiin, jotta heistä kasvaisi hyviä äitejä, jotka ovat tietoisia roolistaan vapautustaistelussa. (Artikla 18)

 

-Suhde Palestiinan vapautusjärjestöön (PLO):

PLO on Islamilaisen vapautusliikkeen sydäntä lähinnä. Se on isä ja veli, lähin sukulainen ja ystävä...sen ideologisen hämmennyksen seurauksena, joka oli ja on yhä arabimaailmassa ristiretkeläisten jälkeen ja jota voimistivat orientalistit, lähetystyöntekijät ja imperialistit, PLO omaksui ajatuksen sekulaarista valtiosta. Sen tähden huolimatta arvostuksesta, jota koemme PLO:ta kohtaan ja sitä miksi se voi kehittyä ja väheksymättä sen roolia Israelin ja arabien välisessä konfliktissa, emme voi vaihtaa nykyistä tai tulevaa islamilaista Palestiinaa maallisen valtion ideaan. Sinä päivänä, jona PLO omaksuu islamin elämäntavakseen, meistä tulee sen sotilaita ja polttoainetta sen liekkeihin, jotka polttavat viholliset.(Artikla 27)

Koko perussopimus löytyy englanninkielisenä osoitteesta http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/hamas.htmCopyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO