www.takeapen.org 29/02/2024 06:52:21
  _search_swed
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_swed
Click to print this page_print_page_swed

Brev

Finlands utrikespolitik på väg att radikaliseras?

Ahtisaari yrkade på att Hamas skulle tas med som fullvärdig förhandlingspart till Israel. Tuomioja insinuerar att Israel håller på att utvecklas till en ”apartheid stat.” I FN:s generalförsamling förespråkade Halonen en unilateral deklaration av en palestinsk stat – utan några förhandlingar. Finlands regering röstade för att den Palestinska myndigheten upptogs som fullvärdig medlem i Unesco. Finland bör förespråka frihet och demokrati – inte hat och förintelse.
Hufvudstadsbladet den 4.11.2011
 

Sjöblockaden av Gaza

Båtkonvojen har ingenting med humanitär hjälp att göra utan det är fråga om en provokation mot Israel med politiska förtecken. FN:s generalsekreterare har avrått från att försöka bryta sjöblockaden och uppmanat till att använda de lagliga sätt som finns för att föra in förnödenheter till Gaza . Hjälporganisationer kan fritt föra in material till Gaza via Egypten eller Israel efter att lasten kontrollerats.
Österbottens Tidning (Finland) den 29.6.2011
 

Ett allvarligt fall av krigsförbrytelser

Take-A-Pens öppna brev till FNs Generalsekreterare precis som det publicerades av Jerusalem Post, Tisdagen 2009-01-13
 


Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO