www.takeapen.org 29/02/2024 06:24:29
  _search_swed
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_swed
Click to print this page_print_page_swed

Finlands utrikespolitik på väg att radikaliseras?

Publicerades i Hufvudstadsbladet (Finland) den 4.11.2011

 

Finlands utrikespolitik har av tradition präglats av försiktighet och realism. När vår politiska ledning under långa tider tvingades driva en undfallenhetspolitik har man under EU-medlemskapet försökt hitta en mer självständig linje.

 

Efter ett antal uppsendeväckande uttalanden och beslut de senaste veckorna inställer sig dock frågan: håller Finlands pragmatiska utrikespolitik på att radikaliseras under socialdemokraternas ledning?

 

Härom veckan yrkade vårt lands tidigare president Martti Ahtisaari på att den av EU stämplade terroristorganisationen Hamas skulle tas med som fullvärdig förhandlingspart till Israel. Hamas agenda tar vid där Mein Kamp slutar – nämligen en totalt förintelse av den judiska staten.

 

Organisationens tydliga målsättning har gjort att det internationella samfundet – EU inbegripet – har förpassat den ut i den diplomatiska kylan. Det ligger knappast i Finlands intresse att legitimera terrorism.

 

Hans partikamrat, utrikesminister Erkki Tuomioja, går ett steg längre. När han vill profilera Finlands utrikespolitik i Mellanöstern har han ingenting att anmärka mot den syriska regimen som under de senaste månaderna avrättat omkring 3000 personer som fredligt kämpat för sina mänskliga rättigheter. Nej, problemet i Mellanöstern är fortfarande den judiska staten, som han under sin förra utrikesministerperiod liknade vid naziregimen. (Ett uttalande som enligt OSCE:s definition skulle klassas som ren och skär anti-semitism) Nu nöjer han sig istället med att insinuera att Israel håller på att utvecklas till en ”apartheid stat.” Det kan knappast ha undgått Tuomioja att FN-sändebudet för den palestinska stat som han förespråkar bara för några veckor sedan meddelade att man inte kommer att tillåta några judar att bosätta sig  i en framtida palestinsk stat. I Israel bor runt tjugo procent araber som åtjuter samma rättigheter som andra medborgare. Det torde inte vara för mycket begärt av vår utrikesminister att kunna avgöra vilken part som vill bedriva apartheid.

 

Världens totalitära stater må kritisera Israel för att avleda uppmärksamheten från sina egna problem men det har inte hört till varumärket Finland att kalla överlevare från förintelsen varken för nazister eller rasister.

 

De senaste veckornas uttalanden från vår utrikespolitiska ledning har väckt uppmärksamhet runt om i världen. I FN:s generalförsamling i New York sällade sig vårt lands president Tarja Halonen till de länder som förespråkar en unilateral deklaration av en palestinsk stat – utan några förhandlingar. Kampanjen leddes av säkerhetsrådets ordförandeland, Hizbollah styrda Libanon.

 

Förra helgen fortsatte Finlands regering på den utstakade linjen genom att som enda nordiska EU-land rösta för att den Palestinska myndigheten upptogs som fullvärdig medlem i Unesco trots att man inte är medlem i FN:s generalförsamling. EU:s officiella linje var att avstyra ett medlemskap men Finlands regering valde alltså att trotsa Bryssel och istället följa Arabförbundet.

 

Finlands indirekta stöd till organisationer som Hamas och Hizbollah som drivs av en totalitär ideologi som vill förinta Israel rimmar illa med vårt lands strävan att positionera oss som fredsbevarare och konfliktlösare. Det är även oroväckande att Finland som ett litet EU-land aktivt medverkar till att respekten för folkrätten urholkas genom att stödja unilaterala självständghetsförklaringar istället för direkta fredsförhandlingar.

Finlands plats i världssamfundet bör rimligtvis vara bland de länder som förespråkar frihet och demokrati – inte hat och förintelse.

 

Tomas Sandell, Helsingfors

 Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO