www.takeapen.org 29/02/2024 07:15:10
  _search_swed
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_swed
Click to print this page_print_page_swed

Känd svensk islamist förnekar öppet Förintelsen

Mohammed Omar, islamist och revisionist

 

Den kände svenske islamisten och poeten Mohammed Omar har nu sällat sig till de s.k. historierevisionisterna eller Förintelseförnekarna som de egentligen är. Omar som nyligen uppträdde i svensk TV i kulturnyheterna och där meddelade att han öppet stödjer både Hamas och Hizballah och dagens Iran. Detta väckte en stark debatt och många, inklusive medarbetare på Sveriges Television ansåg att han hade gått över gränsen.

 

Mohammed Omar anser att Israels krig mot Hamas i Gaza gjorde honom radikal och på sin blogg har han nu en intervju med den kände antisemiten och Förintelseförnekaren Lasse Wilhelmsson. Det som gör intervjun intressant är inte att Wilhelmsson kommer med den ena efter den andra antisemitiska kommentaren, utan att Omar inte kritiskt analyserar hans kommentarer utan snarare håller med honom.

 

Få personer på Mohammed Omars blogg där intervjun publicerades, har bjudit Mohammed Omar motstånd, men författaren Carina Rydberg är en av dem som gått i svaromål med Omar. De flesta kommentarer tillhör förnekare och ytterst få kritiserar Omar. Mohammed Omar var själv påtagligt tyst i diskussionen tills han kommenterade Rydberg med följande påstående:

 

"Carina Rydberg är en oseriös debattör. Hon kan inte komma med ett enda argument för att den sionistiska versionen av Förintelsen är sann."

 

Ett sådant uttalande kan bara komma från en man som allvarligt tror att Förintelsen är något judarna hittat på. Något liknande hade man lätt kunnat hitta på en nazistiskt websida eller hos Ahmed Ramis Radio Islam, men nu har Omar tagit bladet från munnen och sällat sig till sina fränder i Hamas, Hizballah och till Irans president Ahmadinejad.

 

Att förneka Förintelsen och anse att den är ett sionistiskt påhitt är inte det enda Omar anser vara verklighet. Han anser även att det är en sionistisk komplott med CIA som aktör som står bakom folkmordet i Darfur och att folkmordet i Kambodja aldrig existerat. Men det slutar inte här, Mohammed Omar har även god kontakt med en högerextremist som går under pseudonymen Oskorei som han anser vara en "klartänkt och kunnig kritiker". Mohammed Omar vill även att homosexuella handlingar kriminaliseras och länkar tydligt till både Hamas och flera Förintelseförnekare på sin blogg.

 

Det som är anmärkningsvärt med Mohammed Omar är att han till skillnad från Ahmed Rami och hans Radio Islam inte fördömts och förpassats till den intellektuella kylan av media, opinionsbildare och politiker på bred front. Omar ses av många unga muslimer i Sverige som en förebild och det är ytterst oroväckande att moderata muslimska organisationer och politiker inte isolerat honom och tagit avstånd från hans uppenbart groteska världsbild.

 

Martin Telinius, Fil. Mag. StatsvetenskapCopyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO