www.takeapen.org 29/02/2024 08:32:26
  _search_swed
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_swed
Click to print this page_print_page_swed

Take-A-Pen Bakgrundsinformation - 2009-01-15

Översättning och kommentarer av Take-A-Pen medarbetare

Israel befinner sig just nu i ett krig. Ett krig som förs mot terrorgruppen Hamas i Gaza. Sedan 2002 har över 12000 raketer av olika kalibrar skjutits från Gaza mot civila inne i Israel. Under en del av denna tid har det även varit vapenvilor mellan Hamas och andra grupper och Israel. Trots detta har raketregnet fortsatt. Under sju år har civilbefolkningen i södra Israel lärt sig att leva i skyddsrum, men trots det behållit arbeten och så normala liv man har kunnat leva. Barnen vet numera mer om skyddsövningar än vad vuxna människor vet i andra delar av landet. Det har blivit rutin att alltid springa till skyddsrummet när larmet går.

 

Offensiven som nu pågår i Gaza är till för att hindra att Hamas och andra grupper kan skjuta raketer och granater in i Israel. Det är oerhört beklagligt att civila dödas under dessa stridigheter. En människas liv är heligt och kommer inte komma tillbaka när man väl släckt det. Israel försöker i möjligaste mån att undvika civila dödsoffer. Till skillnad från andra stater, släpper man flygblad över områden där stridigheter planeras uppstå. På detta sätt har många dödsoffer undvikits, men trots allt så har civila dödats.

Hamas har sedan starten metodiskt använt sig av civila som sköldar, ofta av barn, men även av vuxna. Detta är fruktansvärt och finns även dokumenterat av Hamas själva.

 

Mediekriget är även i full gång och det är djupt beklagligt att journalister inte släpps in i Gaza. Det vi på Take-A-Pen , ber er om är att skriva faktabaserat och att se orsak och verkan i en konflikt där allt inte är svart och vitt och där känslorna ofta spelar stor roll.Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO