www.takeapen.org 29/02/2024 07:47:48
  _search_swed
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_swed
Click to print this page_print_page_swed

Hamas har inte erkänt Israel

Hufvudstadsbladet,  20.2.2007

 

Mats Sjöberg kräver i en insändare att EU skall upphäva blockaden av den palestinska regeringen. Tyvärr har MS missuppfattat det mesta. Hamas har inte erkänt staten Israel och har inte tagit avstånd från terrorism. Överenskom melsen i Mecka var i första hand ett försök att få slut på de interna striderna mellan Fatah och Hamas. 

Khaled Mahsaal och andra högt uppsatta Hamasföreträdare har efter Meckamötet klart sagt att Hamas aldrig kommer att erkänna Israel. Enligt Mashaal behandlades frågan om erkännande överhuvudtaget inte i Mecka.

 

Västvärldens bojkott av Hamasregeringen verkar inte ha lett till någon humanitär katastrof. Ibrahim Gambari rapporterade för FN:s säkerhetsråd den 25 januari att det internationella stödet till palestinierna under 2006 stigit med 10%. Stödet uppgick 2006 till 1,2 miljarder dollar. Om det råder en humanitär katastrof beror det snarare på de interna stridigheterna än på brist på internationellt stöd. 

 

När det gäller FN resolution 242 kräver den inte att palestinierna skall få något område överhuvudtaget. Resolution 242 antogs under FN-stadgans kapitel VI och är en icke-bindande rekommendation. I resolutionen sägs det att alla stater i området har rätt att leva i fred med säkra och erkända gränser och att Israel skall dra sig tillbaka från ockuperade områden. "Ockuperade områden" i obestämd form var ett medvetet val eftersom vapenstillestå ndslinjerna fån 1949 aldrig kunde bli några "säkra gränser". Resolutione n talar inget om att bilda en ny palestinsk stat. 

MS anser att Kvartettens krav på Hamasregeringen är surrealistiska men vill samtidigt att samma krav skall ställas på Israel. Kvartetten kräver att Hamasregeringen avstår från våld och terrorism. Detta är ett krav som ställs på alla medlemmar i FN. 

 

Det andra kravet är att Hamas måste erkänna staten Israel, medlem i FN sedan 1949. Man kan inte som motåtgärd kräva att Israel skall erkänna en terrororganisation med mål att utplåna Israel och som i sitt program uppmanar till mord på judar. Det om något skulle vara surrealistiskt.

 

Det är på inget sätt skamligt att EU riktar sanktioner mot Hamasregeringen eller andra med samma mål. Tvärtom skulle det vara skamligt om västvärldens demokratier skulle stöda en regering som vill utplåna en demokratisk stat. Palestinierna har rätt att välja sina ledare men de kan inte kräva att omvärlden skall stöda dem om de väljer terrorns, hatets och våldets väg. De västliga demokratierna har trots sina brister, andra värderingar.

 

Daniel Brunell

Karleby, FinlandCopyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO