www.takeapen.org 29/02/2024 07:10:52
  _search_swed
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_swed
Click to print this page_print_page_swed

Inledning

Fatta pennan - skriv ett brev - för sanningen och för Israel!

Blir du ofta arg och frustrerad när du läser dagstidningarna, kvällstidningarna, ser på TV och/eller lyssnar på radio på politiker och andra som presenterar den israelisk-arabiska konflikten på ett missvisande sätt? Om svaret är ja och du vill göra något åt det - gör det med oss!

Take-A-Pen initierades efter utbrottet av den palestinska terrorintifadan i september år 2000, och är en internationell och folklig rörelse som engagerar sig i aktiv brevskrivning för Israel. Vi - och vi är många volontärer idag runt om i världen; judar, kristna, övriga trosbekännare och sekulära - skriver våra brev till världens media, till politiker, regeringar och diverse organisationer, i ett försök att motarbeta de generella anti-israeliska strömningarna i världen, och använda oss av sanningen och våra pennor för att försvara våra mänskliga värderingar. Och det fungerar!

Vår hemsida

 

Vi är förmodligen det största flerspråkiga pro-israeliska brevskrivarnätverket som existerar idag utanför USA. Vår hemsida har i besöksantal numera överskridit 2 miljoner träffar och vi fortsätter att växa. Vi agerar idag på 14 språk, och vi gör det där det behövs som mest; i Europa och övriga världen. Take-A-Pens verkliga styrka ligger hos alla våra brevskrivare världen över; hos alla ni som modigt per brev svarar, försvarar och initierar - vilket är precis vår uppgift.

Vår hemsida förser dig med all information och praktisk hjälp du kan tänkas behöva när du skriver brev för Israel och sanningen: Fokuserad Information, brevskrivningsTips, hjälp med att skriva Ditt Första Brev, användbara Adresser till media och regeringar, Exempel På Typiska Brev och Upprop till  Brevskrivarkampanjer när gemensamma ansträngningar är nödvändiga.

Vi vet alla att Israel behöver vår hjälp i det pågående mediakriget. För att vi ska kunna stävja den anti-israeliska flodvågen som sveper över världen behöver vi all hjälp vi kan få, och då särskilt vad gäller mera brevskrivande från den pro-israeliska allmänheten.

Så, fatta din penna - eller ditt tangentbord - nu, och skriv ditt eget korta brev. Skriv efter eget huvud eller använd ett tema du hittar här på vår hemsida. Ditt brev kan vara av avgörande betydelse! Ditt brev kan bli det som gör skillnaden!

Skicka oss en kopia på ditt brev så vi kan publicera det på vår hemsida. Och om du har några frågor eller önskar kontakt för vidare samarbete - kontakta oss!
 


ENDRE MOZES                               

chairman@takeapen.org         Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO