www.takeapen.org 29/02/2024 08:18:40
  _search_swed
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_swed
Click to print this page_print_page_swed

Gaza - Blockaden - Sensationella Vittnesmål

1) Finlands utrikespolitik på väg att radikaliseras?

9 april 2012

Ahtisaari yrkade på att Hamas skulle tas med som fullvärdig förhandlingspart till Israel. Tuomioja insinuerar att Israel håller på att utvecklas till en "apartheid stat." I FN:s generalförsamling förespråkade Halonen en unilateral deklaration av en palestinsk stat - utan några förhandlingar. Finlands regering röstade för att den Palestinska myndigheten upptogs som fullvärdig medlem i Unesco. Finland bör förespråka frihet och demokrati - inte hat och förintelse. Läs mer

2) Sjöblockaden av Gaza

29 juni 2011

Båtkonvojen har ingenting med humanitär hjälp att göra utan det är fråga om en provokation mot Israel med politiska förtecken. FN:s generalsekreterare har avrått från att försöka bryta sjöblockaden och uppmanat till att använda de lagliga sätt som finns för att föra in förnödenheter till Gaza . Hjälporganisationer kan fritt föra in material till Gaza via Egypten eller Israel efter att lasten kontrollerats. Läs mer

3) Sensationella vittnesmål av överste Richard Kemp  

16 oktober 2009.
"Under den militära operationen "Cast Lead", har den israeliska försvarsmakten bättre tillvarata rättigheterna för civila i stridszon än någon annan armé i historia av krig." 
-----------------------------------------------------------------------

4) Take-A-Pens ÖPPNA BREV till FNs General Sekreterare: 
            "Hamas - Ett allvarligt fall av krigsförbrytelser" 
                Och som publicerades av Jerusalem Post 
                                 Skriv under uppropet!!

--------------------------------------------  --------------------------
5) Gaza - Israels svar på ofta förekommande frågor - 2009-01-15

 1. Varför påbörjade IDF sin operation i Gaza?
 2. Vad är det Israel vill uppnå?

 3. När kommer Israel att avsluta operationen?
 4. Skadandet av oskyldiga civila.
 5. Vad kommer att hända sedan? 
           
  Om ni vill läsa hela svaren på frågorna så är artiklarna tills vidare, på engelska. 
  Klicka på - 5 YouTube Videos, på engelska.  
  Klicka - Take-A-Pen’s GAZA Letter-Writing Call! (English)
  -------------------------------------------------------------------------------------------

 

6) Hamas krig mot den judiska staten Israel - 2009-01-13 

 

Orsak och verkan. Citat och bilder säger allt. Kommentarer egentligen överflödiga, men frågorna hopar sig.

 

Hamas stadgar, introduktion:

"Israel får existera tills Islam utplånar det, precis som Islam tidigare har utplånat andra."

 

Paragraf 7: "Profeten, Allah prisar honom, har sagt: ‘Domedagen kommer inte förrän muslimerna strider mot judar och dödar dem, då judarna gömmer sig bakom stenar och träden. Då säger stenarna och träden 'O muslim, O Abdullah, en jude gömmer sig bakom mig, kom hit och döda honom'."

 

Någon som fortfarande tror att Hamas krig mot Israel har med gränser att göra? Eller handlar det helt enkelt om den värsta sortens primitiva rasism, den som bygger på förnekande av andra religioners rättigheter?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Take-A-Pen Bakgrundsinformation - 2009-01-15
   
Översättning och kommentarer av Take-A-Pen medarbetare

 

 

Israel befinner sig just nu i ett krig. Ett krig som förs mot terrorgruppen Hamas i Gaza. Sedan 2002 har över 12000 raketer av olika kalibrar skjutits från Gaza mot civila inne i Israel. Under en del av denna tid har det även varit vapenvilor mellan Hamas och andra grupper och Israel. Trots detta har raketregnet fortsatt. Under sju år har civilbefolkningen i södra Israel lärt sig att leva i skyddsrum, men trots det behållit arbeten och så normala liv man har kunnat leva. Barnen vet numera mer om skyddsövningar än vad vuxna människor vet i andra delar av landet. Det har blivit rutin att alltid springa till skyddsrummet när larmet går. läs mer...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUELLA ARTIKLAR & BREVEN 

ÖPPNA BREV till Norges finansminister Ms Kristin Halvorsen

Läs brev (på engelska)

Konsekvens av Obama

Klicka på

Al-Durafilmen -"en slutsumma fejkar", "totalt arrangerat"!

ÖPPNA BREV till FNs General Sekreterare

SKRIV UNDER UPPROPET!!!


Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO