www.takeapen.org 07/12/2023 00:17:16
  zoek
Click to send this page to a colleagueMail
Click to print this pageprint

Voorbeelden van Brieven

Brief 1

Aan de PvdA fractie van de Tweede Kamer, Den Haag

 

Geachte hr. Koenders,

De opstelling van het 2e kamerlid voor de PvdA, dhr Koenders, stelt mij uiterst teleur. In het vragenuurtje van 24 september j.l.heeft hij het kabinet verweten een halfslachtige opstelling te hebben t.o.v. Israel. Hij geeft zelfs aan dat hij voorstander is om het EU associatie verdrag met Israel te verbreken vanwege de bezetting van het kantoor van Arafat.
Dat de heer Koenders pro-palestijns is, is zijn goed recht, maar vragen om dit soort maatregelen waarmee je Israel financieel zwaar treft, is buitengewoon anti-Israelisch en zeer onterecht.

Israel doet niet meer dan het moet doen: het stoppen van zinloos geweld en terreur. Ik ga er althans van uit dat ook dhr Koenders tegen zinloos geweld en terreur is.

Ik heb geen protest of enig afkeur van dhr Koenders gehoord bij de vele zelfmoordakties van Palestijnse arabieren waarbij vele onschuldige Israelische burgers worden gedood of  voor het leven verminkt en/of psychisch beschadigd. Ook niet na de laatste zelfmoordaktie in Tel Aviv. Trouwens de gehele regering en 2e Kamer hult zich in diep zwijgen.


Denkt dhr Koenders nu echt dat deze zelfmoordakties stoppen wanneer Israel zich terugtrekt uit de betwiste gebieden (lees "betwiste gebieden" en niet de in de pers gebruikte en historisch onjuiste term "bezette gebieden"). Wanneer hierover zekerheid was dat er dan echte vrede zou zijn dan zou Israel dat direkt uitvoeren (Barak is hierin zeer ver gegaan maar juist Arafat wilde van geen vrede weten en dat is u bekend). Helaas bieden de Palestijnse arabieren geen vrede, dat blijkt regelmatig uit de uitspraken van Arafat en zijn compagnons.

Dhr Koenders moet zich diep schamen betreffende zijn opstelling ten opzichte van Israel.

 

Hoogachtend,

J.v.D
 
 
Brief 2 
Aan: 'redactie@volkskrant.nl'
Onderwerp: reactie: artikel "een maanlandschap in Jenin" door dhr. F. Biederman

Geachte heer/mevrouw,

Graag wil ik reageren op het artikel van dhr. F. Biederman in de Volkskrant van 18 april met als kop "een maanlandschap in Jenin". Hier wordt overduidelijk een verkeerd beeld geschetst.
Op vrijgegeven luchtfoto's is duidelijk te zien dat het hier om een doelgerichte actie gaat waar bij een klein gedeelte van het kamp Jenin is verwoest. Ik vind het onterecht dat Israël in dit artikel als een doelloos alles verwoestende agressor wordt neergezet.

 

Met vriendelijke groet,
T. de J.
 

 
Brief 3
Aan de NOS
 
Geachte heer/mevrouw,

Met verbazing heb ik net het 20.00uur journaal van dinsdag 6 augustus gezien.De berichtgeving over Israël is zeer misleidend en ronduit fout! De journalist Joris Luyendijk doet voorkomen alsof de Hamas en Sharon eigenlijk even slecht zijn. "Hamas legt bommen als er een kans op vrede is, en Sharon pleegt ook aanslagen als er vrede in zicht is."
Echter "70% van de palestijnse en israelische bevolking wil wél vrede, alleen Hamas en Sharon zijn de boosdoeners". Ik word hier echt misselijk van. Je kunt het uitschakelen van extremistische palestijnse moordenaars absoluut niet gelijk stellen aan het vermoorden van onschuldige israeliers bij een bomaanslag. Hamas maar ook Arafat hebben als enig doel, de joden de zee in te drijven. Israel is voor hun niet van belang, het gaat om het vernietigen van het joodse volk! Het opzettelijk doden van jonge onschuldige joden door Hamas met steun van de palestijnse bevolking en Arafat is heel iets anders dan de nog milde vergeldingen van Israel. Israel doodt zeer weinig "onschuldige palestijnen" en heeft het altijd gemunt op de terroristen. Dat er toch onschuldige palestijnen omkomen is niet vreemd als je bedenkt dat Hamas de burgerbevolking als menselijk schild gebruikt!!

De opmerking dat zowel Arafat als Sharon de andere partij de zee in wil drijven slaat echt alles! Als er iemand is die er van wordt beschuldigd dit te doen, dan zijn het de Palestijnen wel. De 70% die zogenaamd wel vrede wil, is alleen aan israelische kant te vinden. (ik ken een Israelisch vredesbeweging, kent u een palestijnse?)
De palestijnen gaan na iedere aanslag massaal de straat op om dit te vieren!! (net als op 11 september)

Een objectieve berichtgeving over Israel gaat jullie steeds moeilijker af, merk ik.

 

Met vriendelijke groet,

M. Z.
 

 
Brief 4 
Aan het ANP
Datum 5-8-2002
Onderwerp: Ken uw geschiedenis over Israel naar aanleiding van uw bericht op de website (http://www.anp.nl/pages/home.htm)
 
Geachte ANP

Ik wil bezwaar aantekenen, tegen het feit, dat u uw geschiedenis niet kent inzake Israel. Dit komt steeds vaker voor de laatste tijd. Bijv. over de terreur aanslag in Jeruzalem op de universiteit.De gebouwen van deze universiteit liggen op de berg Scopus in het oostelijk deel van Jeruzalem, maar wel op grondgebied dat sinds 1948 tot Israel behoort. U (ANP) kondigt de bomaanslag als volgt aan: (http://www.anp.nl/pages/home.htm)

In een cafetaria van de Hebreeuwse Universiteit in Oost-Jeruzalem is een bom ontploft. Volgens eerste berichten zijn er talrijke gewonden. (ANP)

U moet de situatie niet verkeerd voorstellen:

1 - De term "Oost-Jeruzalem" wekt de indruk op dat het gaat om een aanslag in bezet gebied, iets wat helaas volgens de huidige europese krankzinnige normen "eigenlijk niet zo erg" zou zijn.
2 - De term maakt een politieke claim over de status van grondgebied dat al sinds 1948 tot Israel behoort.

Het vermelden van "Oost-Jeruzalem" heeft in de huidige situatie een heel andere betekenis dan bijv. "Oost-Amsterdam"

Gezien het feit, dat er diverse kranten u als "bron"gebruiken , ligt er een grote verantwoordelijkheid op uw juistheid van zaken. Wees objectief en maak geen eigen verhaal of mening. Blijf met uw zaken bij de feiten, opdat de feiten zich niet tegen uw zaken keren.

 

vr. gr.
M.V.
 
  
Brief 5 
Sinds wanneer moeten mensen die onschuldige burgers opblazen in restaurants, bussen, winkelstraten etc. gewoon hun gang gaan? De palestijnen hebben de talloze kansen die ze kregen steeds weer verworpen. Dankzij een vooropgezet listig plan om een tweede Intifade te starten hebben ze de wereld zand in de ogen gestrooid . Het is gewoon waanzin van Europa en de VS om nu te zeggen dat Israël moet stoppen met militaire acties. Elk ander land zou al veel eerder een dergelijke actie als Israël nu helaas moet doen hebben ondernomen om zijn burgers te beschermen. Als een land zich laat opblazen en zich gewillig laat afslachten dan is dat het begin van het eind van het voortbestaan van dat land.
De VS hebben slechts 1 terreuraanslag gehad en de hele wereld wordt gemobiliseerd. Ja ze mogen zelfs in een ander land bombardementen uitvoeren.
Nu is er een land dat dagelijks te maken heeft met terreur dat diep ingrijpt in de ziel van een natie en mag niets doen. Begrijpt u het nog? Ik niet.
Helaas heeft het nu zover moeten komen dat Israël geen keus heeft omdat het anders van de kaart verdwijnt. Dat is nl volgens het Palestijns Handvest nog steeds de bedoeling.

 

Met vriendelijke groet,

J. F.
 

 
Brief 6
Aan de heer J.J. van Aartsen
Minister van Buitenlandse Zaken
Datum  :  10-3-2002 
Onderwerp  :  Geweld in het Midden-Oosten en de rol van Nederland

Volgens de Volkskrant (Interneteditie) van 9 maart 2002:

Premier Kok wilde op zijn vrijdagse persconferentie niet speculeren over verdere maatregelen, zoals het terugroepen van de ambassadeur uit Tel Aviv. Maar hij liet er geen twijfel over bestaan dat Nederland premier Sharon als eerste verantwoordelijk houdt voor de geweldsgolf. 'De rol van Israël draagt bij tot verdere escalatie. Ik hoop vurig dat het mogelijk is Sharon tot rede te brengen'. Van Aartsen zei in een telefoongesprek met zijn Israëlische collega Peres 'dat dit zo niet langer meer kan'. 
 
Meneer van Aartsen heeft groot gelijk. Dit kan zo niet langer. Maar hij vergist zich in het adres! Het is Arafat die dagelijks zijn volk oproept zich op te blazen in Israëlische restaurants en winkelcentra. Zolang er elke dag 15 Israëli's de lucht invliegen, kan het volgens meneer van Aartsen blijkbaar nog wel langer. Maar nu het Israëlische leger de kampen intrekt waar de Palestijnse terroristen zich veilig waanden en onder andere hun raketten fabriceerden, is het ineens premier Sharon die verantwoordelijk is voor de geweldgolf.
 
Blijkbaar is het genoeg om van "diepe verontrusting" te spreken als Israëlische burgers worden gedood, maar zodra er Palestijnse terroristen worden getroffen, wordt het tijd voor acties tegen Israël.
 
Meneer van Aartsen vergeet dat het Sharon is die al maandenlang een staakt het vuren aanbiedt en als enige antwoord alleen nog maar meer aanvallen kreeg van de Palestijnen.

 

Hoogachtend,

Y.M.
 

 Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO