www.takeapen.org 06/12/2023 23:53:24
  zoek
Click to send this page to a colleagueMail
Click to print this pageprint

De liefde van Jeroen B. en 'Hier Zwijndrecht' voor Jodenhaters

Zwijndrecht, 6 juni 2004.

Aan de redaktie van 'Hier Zwijndrecht'

Onderwerp: De liefde van Jeroen B. en 'Hier Zwijndrecht' voor Jodenhaters

 

Eerst de 'vredelievende', maar onbegrepen Islam

U heeft in Cemal Sofuoglu 23-12-2003 in Hier Zwijndrecht op de voorpagina de ruimte gegeven met grote foto zijn beklag te doen over de onjuiste bejegening van de Islam. Het ging om vrije meningsuiting en het gevaar van de Islam voor de Nederlandse cultuur.Het was een naar artikel waar ik kriegel van werd, omdat de Islam volkomen ten onrechte, als een verdraagzame en vredelievende godsdienst werd afgeschilderd. (N.B.: ondanks dat moslims dat wèl kunnen zijn!)

Hij noemde het anti-discriminatiebeginsel, de gelijke rechten die hij in de Koran schijnt te vinden, maar haalde meteen ook maar even uit naar homo's en Joden.  Ik ben daar in een brief op ingegaan. Die brief werd door u nogal ingekort en anders ingedeeld, waardoor veel essentie verloren ging. Sofuoglu kreeg weer de kans daar op te reageren, en bediende zich opnieuw van aperte, en aantoonbare onwaarheden. Mijn reactie dáár op heeft de volgende editie niet mogen halen.

 

Maar het kan nog véél erger

Dit aanstootgevende artikel is nu echter ruimschoots in ergernis overtroffen.  U heeft weer de voorpagina gebruikt van de krant van 31.400 Zwijndrechters om het woord (en een foto) te geven aan een verdediger van Abou Jahjah!!

Machteloos moet men toezien hoe we nieuwe anti-westerse, anti-joodse Islam propaganda van de AEL en Abou Jahjah door de keel geduwd krijgen. U heeft mij woedend gemaakt met deze naïeve en schofferende zet.

 

Een terrorist en leugenaar 'dyaboliseren' ??

Dyab Abou Jahjah kwam op 15 februari 1991 vanuit Nederland in België aan en vroeg onmiddellijk politiek asiel aan. Volgens zijn eigen verklaringen was hij in de zomer van 1988 lid van de Hezbollah geworden en nam hij deel aan de gewapende commandoacties van deze door Iran gesteunde sjiïetische 'Partij van Allah' in Zuid-Libanon.

Men vond zijn vluchtelingenverhaal echter niet geloofwaardig. Hij kreeg een uitwijzingsbevel waar hij één en andermaal tevergeefs tegen in beroep ging. Door te trouwen kon hij toch de Belgische nationaliteit krijgen en zichzelf voor uitwijzen behoeden. 
 
Abou Jahjah is een uiterst kwalijk politiek element, voorzitter van de agressieve moslimbeweging AEL; Een door de AIVD inmiddels onderkend potentieel gevaar voor de Nederlandse samenleving.

Hij stelt dat alle allochtonen door de autochtonen worden gediscrimineerd en dat ze volledig afhankelijk zijn van de blanke bevolking. Goed geïntegreerde moslims verwijt hij naar het pijpen van de Belgen c.q. Nederlanders te dansen en geen voeling meer te hebben met hun Arabische wortels.  
 

Polariseren en Arabiseren

Op zijn eigen website beledigt hij het stadsbestuur en hitst hij Marokkaanse jongeren op tegen Joden, Joodse organisaties en de staat Israël.

Abou Jahjah eiste het ontslag van de Belgische minister van Justitie, omdat deze een studie liet uitvoeren naar de relatie tussen etnische afkomst en criminaliteit. De AEL-voorzitter noemt de Belgen dan ook racistisch en xenofoob. Hij protesteert tegen harde aanpak van Marokkaanse rel schoppers en vandalen en organiseerde Arabische burgerpatrouilles. Bovendien vindt hij dat het Arabisch als officiële taal in Europa ingevoerd moet worden.

Drie maanden geleden werd het de Belgische justitie te gortig en werd hij gearresteerd. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij drie maanden lang zou afzien van opruiende activiteiten.

 

Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam zei Aboe Jahjah: ,, Wij eisen respect. Wij moslims keren u niet de andere wang toe. Als u ons onderdrukt, slaan we u neer. Dan doden wij u."

Andere punten van deze AEL, waar u een lans voor breekt:

  • Terrorisme tegen Joodse burgers is legitiem,
  • De partij erkent het bestaansrecht van de 'zionistische entiteit' Israël niet. Israël moet opgaan in een ongedeelde Palestijnse staat, die onderdeel wordt van een te vormen Arabische federale staat (Het Parool, 03/03/03).
  • De AEL wil met demonstraties proberen het Nederlandse buitenlandbeleid te beïnvloeden (Trouw, 03/03/03).
  • de aanslagen op de elfde september in de V.S. worden gerechtvaardigd
  • Bush is gevaarlijker dan Bin Laden
  • mensen moeten geld krijgen voor hun deelname aan Nederlandse lessen.
  • Islamitische feestdagen moeten nationale feestdagen worden.
  • Berbers, Arabisch en Turks moeten vakken op school worden.
  • Ouderenzorg wordt niet verder uitgebreid, want ouderen wonen bij hun kinderen in.

Een glazen paard van Troje

Tijdens de anti-Irak oorlogsdemonstratie (22-3-2003) in Amsterdam riepen circa honderd man van de AEL voortdurend de leus "Hamas, Hezbollah, Jihad."

Zij droegen ook een Hezbollahvlag mee om hun sympathie voor deze terreurbeweging nog eens te onderstrepen. ( De centrale doelstelling van Hezbollah, die gesteund wordt door Iran en Syrië, bestaat uit de vernietiging van Israël.)  Een deel van de AEL'ers had zich gehuld in Palestijnse sjaals, waarmee ze hun gezichten bedekt hadden. Allah werd aangeroepen en Bush en de Joden werden "aan het gas" gewenst. Een klein groepje Marokkaanse jongeren had zich uitgedost als zelfmoordaanslagplegers. Kleine groepen Arabische jongeren riepen voor de tv-camera's: "Joden, Joden, dood aan de Joden." Ook werden er vlaggen verbrand. Abou Jahjah zei tijdens een bijeenkomst van de Internationale Socialisten in Amsterdam, dat door het verbranden van vlaggen het symbool van de agressor aangevallen wordt.


Een levensgrote, grove, kwetsende blunder van Jeroen B. en 'Hier Zwijndrecht'.

 

E.B.

Zwijndrecht.

 

P.S. Ondanks dat het natuurlijk hóógst onwaarschijnlijk is dat serieuze, toegewijde aanhangers van de Islam en de AEL verkeerde bedoelingen zouden kunnen hebben, heb ik omwille van mijn vrouw en kleine kinderen toch liever niet dat mijn telefoonnummer bekend wordt.
 Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO