www.takeapen.org 07/12/2023 00:12:54
  zoek
Click to send this page to a colleagueMail
Click to print this pageprint

Oproep aan de heer Balkenende tot evenwichtiger beleid ten aanzien van het Midden Oosten

Een brief aan J. P. Balkenende die het voorzitterschap van de Europese Unie gaat leiden

Keer op keer wordt door EU en VN van Israel geeist zich aan het Internationale Recht te houden. Nederland doet daar ook aan mee. Echter er is nog niet één resolutie aangenomen die datzelfde van Yasser Arafat verlangt.

 
Aan Zijne Excellentie
Mr. Dr. J. P. Balkenende
Voorzitter van de Raad van Ministers
van het Koninkrijk der Nederlanden
en Minister van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA 's Gravenhage
 

Subject: Israelisch veiligheidshek


Excellentie,

Bij deze zou ik graag uw aandacht vestigen op het volgende. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gisteren Israel verzocht het veiligheidshek op de Westelijke Jordaanoever af te breken. Men beroept zich daarbij mede op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, dat dit hek in strijd vindt met het internationale recht.

Wat mij opvalt aan de standpunten van de Europese Unie en de Verenigde Naties is dat men keer op keer Israel tot de orde roept en roept dat Israel zich aan het Internationale Recht moet houden. Nederland doet daar ook aan mee. Echter er is nog niet één resolutie aangenomen die datzelfde van Yasser Arafat c.s. verlangt. Laat ik een aantal zaken uit het Internationaal Oorlogsrecht aanhalen in deze:

1.) Allereerst mogen gevechtshandelingen alleen door combattanten worden uitgevoerd. Volgens het Internationaal Oorlogsrecht zijn combattanten personen die
- lid zijn van een organisatie met een duidelijke tuchtstructuur, die toezicht houdt op de naleving van het Internationaal Oorlogsrecht
- herkenbaar zijn door kleding en/of andere onderscheidingstekens
- wapens openlijk dragen

2.) Gewapende acties mogen alleen gericht zijn tegen andere combattanten, waarbij uitschakeling niet mag bestaan uit gericht doden als gevangenneming mogelijk is.

3.) Gebruik van human shields is verboden

4.) Krijgsgevangenen moeten humaan worden behandeld

Dit zijn maar vier punten waar ik even de Palestijnse terreur tegenaan wil houden:

ad 1.) De Palestijnse organisaties kennen wel een draconische tuchtstructuur. Collaboratie of verdenking daartoe leidt automatisch tot de doodstraf (en wij hebben al kritiek op Turkije!). Daarnaast zijn de Palestijnse terroristen vaak vermomd als hun slachtoffers bij de uitvoering van hun acties. Ze zien eruit als gewone burgers maar verkleden zich regelmatig ook als orthodoxe joden. Het openlijk dragen van de wapens is al helemaal een gotspe als we zien hoe dezelfmoordcommando's hun explosieven onder hun kleding verbergen.

ad 2.) Hoe vaak hebben we aanslagen gezien tegen burgers? Ja ook kolonisten zijn burgers, laat staan de kinderen die per bus naar school worden gebracht. Israel heeft nu een golf van aanslagen te verduren gehad, vanaf september 2001 meer dan 3000, waarvan het grootste deel tegen burgerdoelen. Doel van de aanslagen? Het maken van zoveel mogelijk slachtoffers. Niet meer en niet minder.

ad 3.) Daar waar Israelische legerplaatsen enigszins buiten de steden worden gevestigd kruipen de kopstukken van de terroristen weg in de overbevolkte vluchtelingenkampen om op die manier te zorgen dat Israel niet aanvalt of als Israel ze toch aanpakt er een aantal burgers mee omkomen. Dit is duidelijk een human shield.

ad 4.) Israel wordt keer op keer veroordeeld wegens vermeende mishandeling van gevangen genomen Palestijnse "strijders". Weet u dat door Palestijnen gevangen Israeli's helemaal niet meer vrijkomen maar meteen worden vermoord? De televisiebeelden uit Ramallah van de twee aan stukken gesneden Israelische militairen spreken voor zich. Ze waren notabene door Arafats eigen politie uitgeleverd aan de uitzinnige Palestijnse horde die buiten het politiebureau stond. Trots stonden een stel van die "helden" de levers van de Israelische militairen rauw op te eten. U gelooft dit niet? Ik heb een foto.

Laat ik het even heel duidelijk aangeven. Bovenstaande punten zijn doodgewoon zware oorlogsmisdaden!

Velen wijten het Palestijnse verzet nu aan de Israelische bezetting. Arafat wordt daarbij gezien als slachtoffer, omdat hij geen politie meer zou hebben om de terroristen zelf aan te pakken. De Palestijnen weten als geen ander de feiten in deze om te draaien. De Palestijnse zelfmoordterreur speelt al vanaf het begin van het zogenaamde Vredesproces. De eerste aanslagen vonden plaats tijdens het bewind van Yitschak Rabin. Onder Shimon Peres werd het alleen maar erger.

Arafat had toen een behoorlijke politiemacht, maar deed niets tegen Hamas en Jihad. Soms, als de internationale druk even toenam nam hij wat figuren gevangen, maar die werden via de achterdeur weer vrijgelaten. De El Aksa Martelaren brigades vormen de harde kern van Arafats veiligheidstroepen. Vroeger heetten ze nog El Aksa Brigades, maar de kreet Martelaren is tijdens de tweede Intifada erbij gekomen. Keer op keer zijn die lui op televisie te zien, o.a. bij NOVA waarbij ze zelf aangeven onder rechtstreeks bevel van Yasser Arafat te staan.

Ik herinner me ook een documentaire waarbij Arafat een interview gaf aan de Franse pers. Tijdens het interview was hij erg vriendelijk en deed zich voor als een zieke vredesduif. Bibberende onderlip, zwakke stem en een gemaakte vredeswil. Diezelfde Franse journalisten filmden echter in datzelfde hoofdkwartier een bijeenkomst van Arafat met een aantal Palestijnen. Ineens was alle ziekte kennelijk genezen. De hele meute stond onder aanvoering van Arafat "Jihad! Jihad! Jihad!" te scanderen. Het mag intussen toch duidelijk zijn dat hier niet tot een gezellig theekransje werd opgeroepen.

Al deze punten in aanmerking nemende mag men Israel wel verwijten zich niet aan de Internationale rechtsorde te houden, maar door niets tegen de Palestijnse terreur te doen en Arafat maar door dik en dun te blijven steunen (zie ook het misselijkmakende bezoek van minister Bot aan Arafat) geven de Verenigde Naties en de Europese Unie steun aan oorlogsmisdaden.

Ik hoop dat U deze punten ter harte neemt tijdens Uw voorzitterschap van de Europese Unie de komende periode en daar ook werk van gaat maken, dat zich vertaalt in een evenwichtiger en rechtvaardiger beleid ten aanzien van het Midden Oosten dan we tot nu toe hebben kunnen waarnemen.

 

Met vriendelijke groeten

 

G.G. Bruls MSc
Reserve-Majoor der Koninklijke Luchtmacht
 Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO